• 015-2120888 SPOED kies 1
 • 015–2511930 SPOED buiten kantooruren
 • Bij levensbedreigende situaties: BEL 112

Welkom op de website van huisartsenpraktijk Bong & Klokke

Onze huisartsenpraktijk ligt centraal in Delft, tegenover het station en aan de rand van de binnenstad. In ons hechte team werken naast huisartsen mevrouw Bong en mevrouw Klokke twee assistentes en twee praktijkondersteuners.

Huisartsenpraktijk Bong & Klokke staat voor stabiele, persoonlijke huisartsenzorg die zo veel mogelijk op wetenschappelijke basis is gestoeld en gekenmerkt wordt door (maatschappelijke) betrokkenheid. Met de sterke samenwerking binnen ons team en gebruikmakend van ieders talent, streven wij naar patiëntvriendelijke, toegankelijke en persoonlijke zorg.

Adres: Phoenixstraat 6B, 2611 AL  Delft

015 – 21 20 888

Wilt u weten wanneer de praktijk is gesloten? Zie deze link.

Laatste nieuws

Het coronavirus grijpt om zich heen en beheerst het dagelijkse nieuws.

Voor onze patiënten: wat verandert er in het spreekuur:

Wij weten niet precies welke kant het op gaat komende tijd. We zien een afname van de besmettingen met het Coronavirus, maar weten niet hoe versoepeling in maatregelen voor alle burgers gaat doorwerken.

Veel zorgverleners zijn zoekende wat de beste manier is om de praktijk zo veilig mogelijk te laten doorlopen. Alles in overweging genomen hebbende, hebben wij besloten de komende tijd een aantal maatregelen door te voeren waarvan we u graag op de hoogte stellen:

 • De praktijk is gewoon open! Wanneer u een gezondheidsprobleem heeft kunt u ons altijd bellen. Wij zijn daarvoor. U hoeft ons dus niet te sparen omdat u denkt dat we het te druk hebben. Zoals u al gemerkt heeft, proberen we een aantal zorgvragen telefonisch te bespreken. Dit gaat redelijk. Maar dit kan niet bij alle zorgvragen.
 • Bel altijd eerst met ons, zo kunnen we samen bespreken welke zorg u nodig heeft. Onverwacht bezoek bij onze balie kan het moeilijk maken om de 1.5 m. te handhaven.
 • We gaan de komende tijd telefonische consulten afwisselen met spreekuurbezoek, ook om zo overvolle wachtkamers te voorkomen.
 • Een aantal mensen van u heeft met succes de weg gevonden naar het E-consult. Zo zien wij soms mooie foto’s bijgevoegd, waardoor wij een huidprobleem op afstand kunnen beoordelen. Bij mijngezondheid.net op onze site kunt u hier meer over lezen.
 • U kunt ook zelf uw afspraak inplannen via mijngezondheid.net  U kunt een consult bij ons op de praktijk inboeken en u kunt een telefonisch consult inboeken. Dit zijn verschillende afspraken. De consulten duren 15 minuten en de telefonische consulten duren 5 minuten. In dit laatste geval wordt u wordt rond het afgesproken tijdstip door ons gebeld. Geeft u graag aan op welk nummer u wilt worden gebeld. Het is even opletten dat u op het juiste tijdstip uw telefonische consult of consult afspraak op de praktijk inboekt.  
 • De wachtkamer is aangepast op 1.5 m. afstand. Er kunnen maximaal 4 mensen plaatsnemen. De zitplaatsen zijn genummerd. Neemt u graag plaats op het laagste beschikbare nummer. Wij verzoeken u om zo min mogelijk begeleiders mee te nemen.
 • We vinden het zelf niet fijn, want we vinden nabijheid in het patiëntencontact belangrijk, maar zullen daar de komende tijd concessies aan moeten doen:
  • Er komt een plexieglas scherm dat midden over de tafel loopt om zo rustig te kunnen praten. Ook voor onze praktijkondersteuners is dat een goede oplossing.
  • Wanneer lichamelijk onderzoek nodig is zullen we handschoenen, bril en eventueel mondkapje gaan gebruiken.

Voor meer informatie over het coronavirus KLIK HIER.

Wanneer u denkt met corona te maken te hebben, is het van belang dat u NIET naar de praktijk komt, maar eerst met ons BELT. En bekijk deze website van de Huisartsenposten Schievliet (o.a. Delft) ter voorbereiding van uw telefoongesprek. Samen bespreken we dan welke maatregelen voor u noodzakelijk zijn.

Een persoon kan corona hebben in het volgende geval:

Koorts* (ten minste 38 graden Celsius) én ten minste één van de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten, kortademigheid
EN
de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een risicogebied
OF:
de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde infectie met SARS-CoV-2

* Of koortsig gevoel bij ouderen, aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen. Ook een immuungecompromitteerde patiënt met luchtwegklachten, die aan de epidemiologische criteria voldoet, kan laagdrempelig getest worden op SARS-CoV-2.

Voor spoedgevallen buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost Delft: 015-2511930.

Voor herhaalrecepten kunt u direct contact opnemen met uw apotheek.

© 2020 Huisartsen Bong & Klokke    |   Privacyverklaring    |      Feedback en sociale media