Griepvaccinaties

Vanaf 2020 wordt de pneumokokkenvaccinatie toegevoegd aan de griepvaccinatie. 

De pneumokokkenprik beschermt u tegen het krijgen van ziekten die worden veroorzaakt door pneumokokken. Dit najaar (2023) ontvangen mensen van 63 tot en met 66 jaar (geboren vanaf 1-1-1957 tot en met 31-12-1960) een uitnodiging van hun huisarts voor een gratis vaccinatie. De pneumokokkenprik werkt vijf jaar.

Voor meer informatie: RIVM/pneumokokken.

Deze vaccinatie wordt gelijktijdig met de griepvaccinatie gegeven. 

Jaarlijks organiseren huisartsen de landelijke griepvaccinatie.

In september zult u van ons een uitnodiging ontvangen waarop precies staat hoe laat u verwacht wordt. Mensen uit de bovengenoemde geboortecohorten ontvangen een andere uitnodiging. Deze kan dus iets eerder of later in de bus vallen dan de grote groep die alleen voor de griepvaccinatie in aanmerking komt. 

De dagen waarop we prikken zijn woensdag 4 oktober tussen 12:30 -14 uur, en donderdag 12 oktober tussen 17-18 uur.  

De griepvaccinatie is nodig voor mensen:

 • van 60 jaar en ouder
 • met longaandoeningen
 • met stoornissen in de hartfunctie
 • met suikerziekte
 • met chronische nierinsufficiëntie
 • die recent een beenmergtransplantatie hebben ondergaan
 • die geïnfecteerd zijn met HIV
 • kinderen en pubers van 6 maanden tot 18 jaar, die langdurig salicylaten gebruiken
 • die een verstandelijke handicap hebben en in een instelling verblijven
 • die werken in verpleeg-, verzorgings- en ziekenhuis
 • die in hun werk overig direct patiëntencontact hebben
 • met een verminderde weerstand tegen infecties (levercirrose, autoimmuunaandoeningen, afwezigheid van een milt, chemotherapie, en immunosuppressieve medicatie)
 • die een gezinslid hebben met een zeer hoog risico op ernstige ziekte en sterfte bij griep.

De uitnodigingen worden meestal begin oktober verstuurd. Denkt u zelf in aanmerking te komen voor de griepvaccinatie maar heeft u geen uitnodiging ontvangen, raadpleeg dan altijd de assistente. Een aantal mensen is niet in staat hiervoor naar de praktijk te komen. Deze mensen zullen, net als de voorgaande jaren, de griepvaccinatie aan huis krijgen.

Voor meer informatie en veelgestelde vragen verwijzen wij u naar het RIVM.

Geen indicatie maar wel de wens tot griepvaccinatie?

Indien u in aanmerking wilt komen voor de griepvaccinatie, maar heeft u geen medische indicatie hiervoor, dan kan u via onze assistente de griepvaccinatie los bestellen bij de apotheek en vervolgens een afspraak maken voor de injectie bij de huisarts/assistente. De kosten daarvan zijn voor u en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Voor de injectie rekenen wij u een consult en de apotheek rekent u het vaccin.

Wel een indicatie maar geen wens tot griepvaccinatie?

U kunt u er voor kiezen om u niet te laten vaccineren. De keuze ligt geheel bij u. Als u zich niet wilt vaccineren hoeft u ons hiervan niet op de hoogte te brengen. Wij zijn verplicht u elk jaar een uitnodiging te sturen. van overheidswege 

Ga naar de inhoud