Chronische zorg

Chronische zorg diabetes, COPD, hoge bloeddruk

Voor onze chronische zorg patiënten hebben wij een praktijkondersteuner. Zij is Inge Sol die ook doktersassistente is op maandagochtend en donderdag. Zij is opgeleid om zelfstandig spreekuur te doen, maar overlegt alle resultaten met de huisartsen. Bloeddrukcontroles kunnen in het algemeen kunnen ook door onze beide doktersassistentes worden gedaan. Uitkomsten worden altijd met ons overlegd.

Het gaat om mensen met suikerziekte, met een hoge bloeddruk en/ of COPD.

U kunt in de loop van het jaar een oproep ontvangen voor een controle afspraak. U kunt ook zelf een afspraak maken als u meer dan 1 jaar niet voor controle bent geweest. Als geheugensteuntje raden wij u aan om een afspraak te maken in uw verjaardagsmaand. Vraagt u onze assistentes voor meer informatie.

Kwetsbare ouderen

Patiënten van 85 of ouder, met meerdere aandoeningen, of met meer dan 5 medicijnen kunnen kwetsbaar zijn. Wij proberen hen te begeleiden in de vragen die er zijn. Het kan om gezondheidsvragen gaan, soms ook op het gebied van het bestrijden van eenzaamheid. Eénmaal in de week komt Anja van Oosten, vanuit de gemeente bij ons spreekuur doen vanuit het project “welzijn op recept”. Soms komende daar verrassende mogelijkheden uit naar voren.

Controles langdurige aandoeningen

Een aantal van u gebruikt langdurig medicatie. Veelal gaat het om een aandoening of risicofactor waarvoor u medicatie hebt gekregen.

De meest voorkomende aandoeningen in de huisartsenpraktijk waarvoor langdurig medicatie wordt voorgeschreven zijn:

  • Hoge bloeddruk
  • Suikerziekte
  • Longaandoeningen zoals astma en COPD
  • Depressie
  • Schildklierproblemen
  • Slaapproblemen
  • Huidaandoeningen
  • Maagproblemen

Voor deze aandoeningen zijn altijd controles nodig. De controles zijn bedoeld om te kijken of het goed met u gaat, en of uw medicatie nog steeds voor u van toepassing is.

Bloeddruk

In het algemeen is het belangrijk dat u zich elk jaar meldt voor het meten van de bloeddruk en voor het laten controleren van uw bloedwaarden. (Ook als u daarvoor bijvoorbeeld bij de cardioloog of internist komt raden wij u aan 1 maal per jaar bij ons een afspraak te maken).

Wanneer u overweegt om zelf thuis de bloeddruk te meten en een bloeddrukmeter aan te schaffen, dan kunt u daarvoor de Hartstichting raadplegen.

Suikerziekte

Wij controleren u daarvoor in principe elke 3 maanden. In overleg, als het steeds erg goed gaat kunnen de controles verminderd worden.

Als u voor uw suikerziekte de specialist bezoekt dan hoeft u niet bij ons te komen. Als u bij de specialist bent en als u goed bent ingesteld, kunt u altijd aan de specialist vragen of wij de controles kunnen over nemen (als u dat ook wilt). De huisartsen staan in goed contact met de internisten hierover en kunnen altijd ook weer overleggen mocht dat nodig zijn.

De jaarcontrole is altijd uitgebreider, zoals u weet. Het bloedonderzoek is uitgebreider, en Susan controleert uw benen/voeten op complicaties van suikerziekte. Daarnaast zal u tijdens de jaarcontrole een verwijzing krijgen om een foto te laten maken van uw netvlies van het oog, om te controleren of er geen complicaties zijn van de suikerziekte.

Meer informatie over suikerziekte kunt u vinden op www.diabetes2.nl .

Longaandoeningen

Indien u astma of COPD heeft dan zal u veelal dagelijks medicatie gebruiken. Misschien gaat dat heel goed, misschien heeft u desondanks toch klachten. Aarzel dan niet om een keer een afspraak te maken. Wij kunnen dan indien nodig een longfunctietest voor u afspreken om de zien hoe het met met uw longfunctie gaat, en kunnen indien nodig medicatie aanpassen.

Als u astma of COPD heeft en ook rookt kan het een goed idee zijn om te stoppen met roken. Informeert u graag bij ons wat de mogelijkheden voor ondersteuning zijn, als u wilt stoppen met roken.

Onze praktijkondersteuner roept mensen met COPD jaarlijks op voor een evaluatiegesprek over de aandoening.

Depressie

Mocht u langdurig medicatie gebruiken tegen depressie dan kan het zinvol zijn deze medicatie een keer te bespreken. Misschien gaat het bij u gewoon beter met medicatie en dan zullen we niet snel een wijziging voorstellen. Misschien kan uw medicatie ook veranderd of zelfs afgebouwd worden. Daar kunnen we dan met elkaar over spreken.

Sinds enige tijd hebben wij een praktijkondersteuner GGZ bij ons in de praktijk. Hij is zeer ervaren en kan vaak hulp bieden wanneer u in een depressieve periode bent geraakt.

Binnen GGZ Delfland bestaan er ook diverse cursussen om te voorkomen dat u in een depressie raakt.

In ons pand zijn ook 1e lijns psychologen aanwezig. Deze zijn te vinden op:

www.lijn1-psychologenpraktijk.nl   en www.psyzorghoflanden.nl/psychologen/bandukwalla-pruisken

Schildklieraandoeningen

Als u schildkliermedicatie gebruikt dan is het noodzakelijk dat u daarvoor jaarlijks gecontroleerd wordt. (In sommige gevallen is met u besproken dit vaker te laten doen). Het is handig daarvoor een door uzelf handig tijdstip uit te kiezen. Meestal hanteren wij voor een jaarcontrole de verjaardagsmaand. U weet dan zelf wanneer u weer bloed moet laten prikken, namelijk in de maand dat u zelf jarig wordt. Voor het klaarleggen van het labformulier kunt u met de assistente contact opnemen.

Slaapproblemen

Bij chronische slaapproblemen en medicatiegebruik daarbij, kan het zeker nuttig zijn een keer langs te komen. Wij kunnen de aard van uw probleem dan nog eens bespreken. Soms is het probleem anders op te lossen dan u misschien zou denken.

Huidaandoeningen

Indien u bekend bent met een langdurige huidaandoening, meestal eczeem of psoriasis, dan zal u meestal regelmatig zalf medicatie nodig hebben. Als uw klachten stabiel zijn en u weet precies hoe u met de zalftherapie om moet gaan, dan kunt u zelf uw herhaalrecepten bestellen.

Als uw klachten niet stabiel zijn, dan is het een goed idee een afspraak te maken om er naar te laten kijken. Soms is de diagnose toch anders en kan de therapie veranderd worden om een beter resultaat te krijgen.

Maagproblemen

Er zijn veel mensen die dagelijks medicijnen gebruiken voor de maag. Dit kan nodig zijn omdat er bijvoorbeeld zure maaginhoud bij de slokdarm komt. In dat geval kan maagmedicatie de klachten van zuurbranden verminderen.

Soms kan het gevoel van zuurbranden ook veroorzaakt worden door een bacterie die in de maag aanwezig is: de helicobacter pylori bacterie. Deze is met medicatie goed te behandelen waarna de klachten van zuurbranden aanzienlijk verminderen. Als u langdurig maagmedicatie gebruikt en er is bij u nooit onderzoek gedaan naar deze bacterie, of u heeft nooit een maagonderzoek gehad, dan kan het zinvol zijn dit met uw huisarts te overleggen.

Ga naar de inhoud