• 015-2120888 SPOED kies 1
  • 015–2511930 SPOED buiten kantooruren
  • Bij levensbedreigende situaties: BEL 112

Coronavirus

Informatie over het Coronavirus

Binnenkort gaan we vaccineren voor COVID. Met onderstaande informatie hopen we u alvast te informeren. 

 

COVID vaccinaties: 

VWS heeft ons begin februari de opdracht gegeven de mensen met geboortejaar 1956 en 1957 te vaccineren. Zodra er voldoende vaccins zijn gearriveerd zullen we ook mensen met BMI >40, en mensen met een neurologische indicatie, waarbij de ademhaling belemmerd is, met voorrang oproepen . Wij hebben deze mensen allemaal op een lijst staan. Zodra er voldoende vaccin binnen is gekomen ontvangen ook deze mensen een oproep. 

U zult in de de loop van februari hiervan een brief ontvangen. De eerste regio waarmee begonnen wordt is Zeeland. 

U ontvangt 2 uitnodigingsbrieven, voor 2 vaccinaties met Astra. Het interval tussen de 2 vaccinaties is in het ideale geval 12 weken. 

Uw gegevens worden opgeslagen in het centrale vaccinatieregister. Het is de bedoeling dat u daar zelf in de toekomst op kunt u inloggen met uw Digi D. De gegevens worden onder andere gebruikt om de vaccinatiestatus van Nederland bij te kunnen houden en om bijwerkingen te registreren.  Indien u uw gegevens niet wilt delen met het centrale register, dan kunt u dat kenbaar maken op de uitnodigingsbrief die u van ons ontvangt.

Vanwege 15 minuten wachttijd zullen we u vragen op onze binnenplaats enkele minuten te wachten. Dit maakt dat we meer mensen per uur kunnen vaccineren. Vergeet uw jas niet mee te nemen!

Hieronder vindt u informatie met betrekking tot de vaccinatie. Leest u dit graag door voor u naar de vaccinatieafspraak komt. 

 

Op Thuisarts.nl kunt u meer informatie vinden over het nieuwe coronavirus, inclusief een heel duidelijke video-uitleg.

 

Wanneer u denkt met corona te maken te hebben, is het van belang dat u NIET naar de praktijk komt, maar eerst met ons belt. En ga svp ook niet hoestend of met klachten naar de huisartsenpost. Bel eerst!

Bekijk deze website van de Huisartsenposten Schievliet (o.a. Delft) ter voorbereiding van uw telefoongesprek. Samen bespreken we dan welke maatregelen voor u noodzakelijk zijn.

Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Dus niet over uw eigen gezondheid, dan kunt u ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800 – 1351 van de Rijksoverheid.

Information in English. Do not come to our  general practice but call us first! To be better prepared please read the information and questions on this website before you make the phone call.

More information….

Andere informatiebronnen:

Een persoon kan corona hebben in het volgende geval:

Koorts* (ten minste 38 graden Celsius) én ten minste één van de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten, kortademigheid

* Of koortsig gevoel bij ouderen, aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen. Ook een immuungecompromitteerde patiënt met luchtwegklachten, die aan de epidemiologische criteria voldoet, kan laagdrempelig getest worden op SARS-CoV-2.

© 2020 Huisartsen Bong & Klokke    |   Privacyverklaring    |      Feedback en sociale media