• 015-2120888 SPOED kies 1
  • 015–2511930 SPOED buiten kantooruren
  • Bij levensbedreigende situaties: BEL 112

Coronavirus

Informatie over het Coronavirus

Binnenkort gaan we vaccineren voor COVID. Met onderstaande informatie hopen we u alvast te informeren. 

 

Op Thuisarts.nl kunt u meer informatie vinden over het nieuwe coronavirus, inclusief een heel duidelijke video-uitleg.

Wanneer u denkt met corona te maken te hebben, is het van belang dat u NIET naar de praktijk komt, maar eerst met ons belt. En ga svp ook niet hoestend of met klachten naar de huisartsenpost. Bel eerst!

Bekijk deze website van de Huisartsenposten Schievliet (o.a. Delft) ter voorbereiding van uw telefoongesprek. Samen bespreken we dan welke maatregelen voor u noodzakelijk zijn.

Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Dus niet over uw eigen gezondheid, dan kunt u ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800 – 1351 van de Rijksoverheid.

Uitgebreide uitleg van deskundige Alex Friedrich van 11 maart over het virus.

Information in English. Do not come to our  general practice but call us first! To be better prepared please read the information and questions on this website before you make the phone call.

More information….

Andere informatiebronnen:

Een persoon kan corona hebben in het volgende geval:

Koorts* (ten minste 38 graden Celsius) én ten minste één van de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten, kortademigheid

* Of koortsig gevoel bij ouderen, aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen. Ook een immuungecompromitteerde patiënt met luchtwegklachten, die aan de epidemiologische criteria voldoet, kan laagdrempelig getest worden op SARS-CoV-2.

© 2020 Huisartsen Bong & Klokke    |   Privacyverklaring    |      Feedback en sociale media