• 015-2120888 SPOED kies 1
  • 015–2511930 SPOED buiten kantooruren
  • Bij levensbedreigende situaties: BEL 112

Coronavirus

Informatie over het Coronavirus

We hebben inmiddels de doelgroep 60-65 jaar gevaccineerd voor de eerste keer. Op zaterdag 26 juni is de tweede vaccinatie.

Binnenkort zullen mensen met een medische indicatie tussen 18-60 jaar van ons een uitnodiging ontvangen om zich te laten vaccineren bij de GGD.

De medische indicatie voor een Covid vaccinatie is dezelfde als voor de griepvaccinatie. Als u van ons een griepvaccinatie uitnodiging heeft ontvangen vorig jaar, dan krijgt u ook de uitnodiging voor de Covid vaccinatie. Voor indicaties zie ook griepvaccinatie.

In de week van 17 mei kunt u van ons een uitnodiging ontvangen. Neem deze gegevens mee als u een afspraak heeft gemaakt bij de GGD

Met onderstaande informatie hopen we u alvast te informeren. 

 

COVID vaccinaties: 

Hier vindt u de gezondheidsverklaring die u moet doornemen voor uw covid-vaccinatie bij ons:

Voor patiënten die van ons een uitnodiging voor de covid vaccinatie hebben ontvangen:

U kunt na de vaccinatie bijwerkingen hebben. In de link zetten we de belangrijkste op een rij. Informatie na vaccinatie met het AstraZeneca

Belangrijke uitleg over de in te vullen gezondheidsverklaring:

Om de doorstroom tijdens de vaccinatieronde te bevorderen vragen wij u alvast om de gezondheidsverklaring goed door te lezen en om voor 10 april contact met ons op te nemen in de volgende gevallen waarbij u ja antwoordt op de vragen:

Vraag 1 – 6:  CORONA-gerelateerde vragen en OPERATIES:

Deze vragen gaan over of u op de afspraak mag komen. Indien een vraag met ja beantwoord wordt, graag uw afspraak annuleren. U wordt op een lijst gezet en er komt een nieuwe mogelijkheid om gevaccineerd te worden, dit bespreken wij met u.

Vraag 7-13: Medische vragen:

7: Indien u met eerdere vaccinaties buiten bewustzijn bent geraakt, dan bent u waarschijnlijk allergisch voor vaccinaties. Dit is heel zeldzaam. Het gaat alleen om onwelwording met benauwdheid, en/ of bewustzijnsverlies direct na een eerdere vaccinatie. In alle andere gevallen van onwelwording na vaccinatie gaat het niet om een allergische reactie, en kunt u de vraag met nee beantwoorden. Twijfelt u, dan kunt u dit altijd bespreken met ons.

8: Eerdere ernstige allergische reacties: Deze vraag is bedoeld om na te gaan of u allergisch kunt zijn voor een bestanddeel van het vaccin. Het gaat wederom echt alleen om allergische reacties bijvoorbeeld op voedsel waarbij u het bewustzijn verloor, en / of benauwd werd. In dat geval kunt u gewoon gevaccineerd worden, maar moet u iets langer bij ons wachten: 30 minuten in plaats van 15 minuten. Neem de verklaring mee, en zeg tegen ons dat u 30 minuten in plaats van 15 minuten moet wachten. Bij twijfel hierover kunt u ons altijd bellen. 

9: Heeft u borstkanker gehad? Deze vraag is alleen bedoeld om u erop te wijzen dat de vaccinatie bij voorkeur in de arm met de gezonde borst gegeven wordt. Wilt u dit zeggen bij binnenkomst bij het vaccineren? U hoeft ons niet te bellen.

10-12: Gebruikt u antistollingsmedicatie/ bloedverdunners? U wordt sowieso door ons gebeld. Het is geen probleem, maar we moeten een paar voorzorgsmaatregelen met u doorspreken. Als u ascal of acetylsalicylzuur of clopidrogel gebruikt, gelden de maatregelen niet en zullen we u er niet over bellen. In alle gevallen mag u na de vaccinatie 2 minuten aandrukken op de injectieplaats. 

13: Gaat over mensen met epilepsie, die bij koorts vaker een epileptische aanval kregen. Is uw epilepsie goed ingesteld, en heeft u de laatste tijd geen aanvallen gehad, en werd deze niet uitgelokt door koorts, dan kunt u de vraag met nee beantwoorden.

In alle andere gevallen, waarbij u ja heeft geantwoord en/ of twijfelt, verzoeken wij u om onze receptenlijn in te spreken (ons telefoonnummer en aansluitend optie 2) en zeggen dat het gaat om een covidvaccinatie vraag. Spreek uw naam en telefoonnummer in.  Wij bellen u dan de eerstvolgende woensdagmiddag terug om de vragen te bespreken.

Alvast dank! Uw huisartsen

Welke patiënten worden als eerste uitgenodigd door de huisartsen? 

VWS heeft ons begin februari de opdracht gegeven de mensen met geboortejaar 1956 en 1957 te vaccineren. Zodra er voldoende vaccins zijn gearriveerd zullen we ook mensen met BMI >40, en mensen met een neurologische indicatie, waarbij de ademhaling belemmerd is, met voorrang oproepen . Wij hebben deze mensen allemaal op een lijst staan. Zodra er voldoende vaccin binnen is gekomen ontvangen ook deze mensen een oproep. 

U zult in de de loop van maart hiervan een brief ontvangen. De eerste regio waarmee begonnen is, is Zeeland. 

U krijgt van ons een uitnodigingsbrief voor vaccinatie met het Astra  vaccin. 

Vaccinatie met Astra kan weer worden voortgezet, nadat het even was stopgezet in verband met nader onderzoek omtrent bijwerkingen. Het gaat om een aantal gevallen van trombose, en lage aantallen bloedplaatjes, op een paar miljoen vaccinaties, zeldzaam dus. (25 gevallen op 20 miljoen). Men weet nu hoe het komt, en wat er aan te doen is.

Volgens de gezondheidsraad is het nadeel van niet vaccineren, is nog steeds veel groter dan wel vaccineren. Daarom is het vaccineren nu voortgezet. 

Centraal register vaccinaties:

Na vaccinatie worden uw gegevens opgeslagen in het centrale vaccinatieregister. Het is de bedoeling dat u daar zelf in de toekomst op kunt u inloggen met uw Digi D. De gegevens worden onder andere gebruikt om de vaccinatiestatus van Nederland bij te kunnen houden en om bijwerkingen te registreren.  Indien u uw gegevens niet wilt delen met het centrale register, dan kunt u dat kenbaar maken op de uitnodigingsbrief die u van ons ontvangt.

In verband met het nieuwe vaccin moet u na de vaccinatie 15 minuten bij ons wachten. Wij hebben hiervoor een wachtruimte beneden ingericht. 

Hieronder vindt u informatie met betrekking tot de vaccinatie. Leest u dit graag door voor u naar de vaccinatieafspraak komt. 

Coronaklachten:

Op Thuisarts.nl kunt u meer informatie vinden over het coronavirus, inclusief een heel duidelijke video-uitleg.

Wanneer u denkt met corona te maken te hebben, is het van belang dat u NIET naar de praktijk komt, maar eerst met ons belt. En ga svp ook niet hoestend of met klachten naar de huisartsenpost. Bel eerst!

Bekijk deze website van de Huisartsenposten Schievliet (o.a. Delft) ter voorbereiding van uw telefoongesprek. Samen bespreken we dan welke maatregelen voor u noodzakelijk zijn.

Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Dus niet over uw eigen gezondheid, dan kunt u ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800 – 1351 van de Rijksoverheid.

Information in English. Do not come to our  general practice but call us first! To be better prepared please read the information and questions on this website before you make the phone call.

More information….

Andere informatiebronnen:

Een persoon kan corona hebben in het volgende geval:

Koorts* (ten minste 38 graden Celsius) én ten minste één van de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten, kortademigheid

* Of koortsig gevoel bij ouderen, aangezien zij niet altijd koorts ontwikkelen. Ook een immuungecompromitteerde patiënt met luchtwegklachten, die aan de epidemiologische criteria voldoet, kan laagdrempelig getest worden op SARS-CoV-2.We

© 2020 Huisartsen Bong & Klokke    |   Privacyverklaring    |      Feedback en sociale media