Algemene gezondheidsinformatie

Eerst zelf zoeken? 136585 bannerthuisarts1

Vaak wordt ons gevraagd of er een bepaalde infectieziekte heerst in de regio. Via de sites van ziekenhuizen of GGD kunt u zelf te weten komen welke infecties er op het moment heersen. Zie b.v. GGD Haaglanden

Website volksgezondheid: Volksgezondheidenzorg.info

Deze website combineert de informatie van de websites van Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens. Het project is nog niet klaar, nog niet alle content is verhuisd, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend.

Per aandoening is bijvoorbeeld alle info te vinden in een verhaal met cijfers, een landkaart, een kostenstaatje en een pakket preventiemaatregelen.

 

Vitamine D

Steeds vaker komt vitamine D in het nieuws. Er zijn onderzoeken die laten zien dat vitamine D niet alleen belangrijk is ter voorkoming van fracturen, maar ook van nut is op diverse andere gebieden. (Voorkoming kanker? MS? Diabetes?) Definitief onderzoek moet dit verder uitwijzen.

Ondertussen is ook bekend dat veel mensen in Nederland onvoldoende vitamine D via zonlicht of voeding binnenkrijgen. Vooral ouderen lopen een risico. Zij hebben juist een voordeel bij een relatief hoge spiegel vitamine D.

Omdat lang niet iedereen op de hoogte is van het advies van de gezondheidsraad, geven wij u hierbij de aanbevolen hoeveelheden:

Dagelijks 10 microgram (400 IE) vitamine D extra wordt gebruikt door:

  • kinderen tot 4 jaar *
  • personen van 4 tot 50 (vrouwen) of 70 (mannen) jaar die een donkere huidskleur hebben of onvoldoende buitenkomen
  • vrouwen tot 50 jaar die een sluier dragen
  • vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven
  • personen vanaf 50 (vrouwen) of 70 (mannen) jaar die een lichte huidskleur hebben en voldoende buitenkomen.

* Dit advies geldt niet voor kinderen die Dagelijks meer dan een halve liter zuigelingenvoeding of opvolgmelk gebruiken.

Dagelijks 20 microgram (800 IE) vitamine D extra wordt gebruikt door:

  • personen die osteoporose hebben
  • personen die in een verzorgings- of verpleeghuis wonen
  • personen vanaf 50 (vrouwen) of 70 (mannen) jaar die een donkere huidskleur hebben en onvoldoende buitenkomen
  • vrouwen vanaf 50 jaar die een sluier dragen.

Vitamine D kan bij apotheek of drogist worden gekocht. Indien een hoge dosering nodig is kan dit ook voorgeschreven worden via de huisarts. U kunt ons hier altijd voor raadplegen.

 

Patiëntenverenigingen en fondsen

Gezondheidsinformatie over veel verschillende onderwerpen.

Informatie over verschillende psychische problemen: over de verschijnselen, achtergronden, tips, therapie en medicijnen.

Ga naar de inhoud