MijnGezondheid.net

Beste patient,

Wij zijn aangesloten bij MijnGezondheid.net. Wij hopen u hiermee van dienst te kunnen zijn.

U kunt uw medische gegevens zelf online bekijken.  Het gaat om gegevens zoals bijvoorbeeld:  
– het advies van de huisarts;
– de uitslagen van onderzoek; 
– de lijst met uw medicijnen.

U kunt nu een online afspraak maken. Let op: doet u dit alleen voor niet spoedeisende klachten! Nooit voor pijn op de borstklachten, benauwdheid, buikpijn, plotseling ontstane hoofdpijn, en/ of koorts. Wij weten nooit precies of u zelf goed inschat of een klacht spoedeisend is. Twijfelt u, overlegt u daarom dan altijd met onze assistente. 

Als u voor niet spoedeisende klachten online niet snel genoeg een afspraak kunt inplannen, overleg dan met onze assistente voor een eerdere afspraak. 

Wanneer u een vraag stelt via e-consult, dan streven wij ernaar uw vraag altijd binnen 3 werkdagen te beantwoorden. Let u graag op onze vakanties, dan wordt een e-consult niet gelezen. 

Op verzoek kunt u uw dossier inzien.  

Laboratoriumuitslagen kunt u ook via het patiëntenportaal van het Reinier de Graaf Gasthuis inzien.  Het duurt een aantal dagen voor u het kunt inzien.  

Ook kunt u hier uw reisdocument printen.

Hieronder vindt u informatiemateriaal.

film  Animatiefilmpje (informatief)

film  Informatiefilmpje (youtube)

film  Demonstratiefilm afspraak maken MijnGezondheid.net

Klik hier voor aanmelden.

Inloggen met digiD op mijngezondheid.net

De laatste tijd ontvangen wij weleens vragen over de registratie van de coronavaccinaties in het huisartsendossier. 

In vele gevallen is die registratie niet compleet. Het heeft lang geduurd tot de koppeling werd gemaakt, en tussentijds was er ook regelmatig een koppelingsprobleem. Dit ligt geheel buiten onze invloedsfeer. 

Dit is niet erg. Voor u is leidend het centrale register van het RIVM. Daarin staan uw gegevens correct, en daar zal in de toekomst weer naar gerefereerd worden als dat nodig is. 

Het is voor ons ondoenlijk om alle vaccinatieregistraties alsnog in te voeren in het huisartsendossier. Het draagt ook niet bij aan betere zorg.

Wij hopen op uw begrip!

Uw huisartsen

Naar de inhoud springen