Praktijk gesloten

Gesloten in verband met vakantie:

Van 30 oktober tot en met 3 november. 

De praktijk wordt in geval van  vakantie/ afwezigheid altijd waargenomen door de huisartsen zijn dr. Koning en dr.Nauta telefoonnummer: 015-2 12 21 05.  

We zullen de data van afwezigheid in voorkomende gevallen vermelden op onze website. Ook kunt u dit horen op ons antwoordapparaat wanneer u ons belt. 

Voor spoedgevallen buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost Delft: 015-2511930. U dient ALTIJD eerst te bellen, alvorens u besluit naar de huisartsenpost te gaan.

In verband met de Corona pandemie is het niet gewenst als u zonder telefonisch overleg naar de post komt.

Voor herhaalrecepten kunt u direct contact opnemen met uw apotheek.

Algemene informatie over sluitingstijden door het jaar heen:

Ons vakantiebeleid: Een aantal weken per jaar zijn wij gesloten i.v.m. vakantie. Wij hebben ervoor gekozen gezamenlijk met vakantie te gaan en de praktijk in die weken te sluiten. Onze assistentes hebben immers ook recht op vakantiedagen en zonder hen kunnen we niet open zijn. De artsen zelf hebben beiden een part-time werkverband en kunnen dit werkverband niet ineens omzetten in een full- time werkweek. Wij vragen hiervoor uw begrip.

In de weken dat we gesloten zijn vermelden wij op deze site en op het antwoordapparaat welke waarnemers u kunt bellen, mocht u dan medische hulp nodig hebben. Het gaat steeds om een vast aantal huisartsen die bij ons vlak in de buurt praktijk houden. Zij hebben tijdens het contact met u toegang tot uw dossier, om zo de juiste inschatting van uw situatie te kunnen maken.

Wij proberen wel het aantal andere dagen dat de praktijk gesloten is te beperken. Zo hebben wij onze nachtdiensten en verplichte nascholingen zoveel mogelijk gepland op onze eigen vrije dagen zodat u er als patiënt zo weinig mogelijk hinder van zult ondervinden.

Woensdagmiddag

Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten.

Indien u een acute medische vraag heeft die niet kan wachten tot donderdagochtend 08.00 uur, dan kunt u contact opnemen onze waarnemend huisarts. Via het antwoordapparaat hoort u wie waarneemt.

Na 17.00 uur en in het weekend belt u voor dringende gevallen de huisartsenpost, tel. 251 19 30  of kijk op: www.HAPSchievliet.nl

Nachtdienst

Het kan zijn dat uw huisarts enkele dagen afwezig is in verband met het volgen van onderwijs. (Elke individuele huisarts hoort jaarlijks 40 uur aan nascholing te besteden i.v.m. de huisartsen herregistratie). U hoort op ons antwoordapparaat wie voor ons waarneemt.

Uw huisarts heeft ongeveer 8 maal per jaar nachtdienst op de huisartsenpost. In dat geval is de praktijk de volgende werkdag gesloten. U hoort op ons antwoordapparaat wie er voor ons waarneemt. Nachtdiensten en nascholingen vangen wij, waar mogelijk, voor elkaar op zodat de continuïteit van de praktijk zoveel mogelijk gewaarborgd is.

huisartsenpraktijk phoenix bong en klokke gesloten

Naar de inhoud springen