Check-up en algemene info

Er zijn steeds meer stemmen die zeggen dat de huisarts meer moet doen aan preventie (het voorkomen van aandoeningen). Natuurlijk is het voorkomen altijd belangrijker dan genezen. Op dit moment is de huisartsenzorg nog niet volledig toegerust om hier veel extra aandacht aan te geven. Wel kunnen wij u op weg helpen.

Wanneer iemand op het spreekuur komt met de vraag: “Ik wil eens helemaal worden nagekeken, ben ik wel gezond?” dan kunnen we kijken naar de eventuele risico’s die u loopt op aan aandoening. Een aantal dingen zijn daarvoor belangrijk om te weten:

  • Heeft u op dit moment klachten?
  • Welke aandoeningen komen er in de familie voor? Op welke leeftijd?
  • Hoe zijn uw leefgewoonten? Gevraagd kan worden naar: roken, drinken, drugs, overgewicht, seksualiteit. Welk werk/sport/vrije tijdsbesteding doet u?
  • Welke medicijnen gebruikt u en is dat nog steeds nodig/moet dit eigenlijk veranderd worden?

Uit deze vragen kunnen soms belangrijke adviezen voortvloeien. Daarna zullen wij u nakijken, waarbij soms aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld bloedonderzoek) nodig kan zijn.

N.B. Afwezigheid van ziekte kunnen wij – of een andere arts – u nooit garanderen.

 

Checklists via Internet

Het is vanaf heden mogelijk via een checklist uw persoonlijke (risico) factoren in kaart te brengen. Het kan zijn dat er één of meerdere risicofactoren uit naar voren komen. U kunt daarvoor tips ontvangen. U kunt hiervoor de site raadplegen via: persoonlijkegezondheidscheck.nl

Heeft u naar aanleiding van deze check vragen, dan kunt u ze aan ons stellen.

Op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap vindt u uitgebreide informatie over een groot aantal ziektes en de behandeling daarvan. De teksten zijn geschreven voor patiënten bij wie de desbetreffende ziekte is vastgesteld. In patiëntenbrieven vindt u informatie over veel voorkomende klachten en wat u daar zelf aan kunt doen.

U kunt voor veel voorkomende aandoeningen ook kijken op thuisarts.nl Deze site is recent ontwikkeld door het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap, de wetenschappelijke tak van onze beroepsvereniging) in samenwerking met de overheid.

Op deze site vindt u o.a. ook instructiefilmpjes over de volgende onderwerpen:

  • Schoenen en uw voeten
  • Verzakking
  • Trochantair pijnsyndroom
  • Wratten

Kiesbeter.nl is een website van de overheid met vergelijkende informatie over zorgverzekeringen, ziekenhuizen en medicijnkosten. Ook voor informatie over gezondheid, preventie en patiëntenrechten kunt u daar terecht.

Voor kinderen met uiteenlopende psychische problematiek is vlak bij ons in de buurt de kinderpraktijk Delft

Ga naar de inhoud