Medische informatie

TIEN TIPS VOOR ONZE PATIËNTEN VOOR HET SPREEKUURBEZOEK

(gebaseerd op praktijkervaringen en overleg met artsen en patiënten.)

1.
Weet wat u wilt vragen en wat u verwacht; schrijf dat van tevoren op. Als u alleen benoemt wat de klacht is, dan weet de arts niet wat uw verwachting is.
2.
Bedenk altijd van tevoren: waarom kom ik nu, met deze klacht naar de dokter. Doe dat ook bij controleafspraken: komt u alleen omdat het moet, of heeft u zelf ook nog vragen?
3.
Wees altijd eerlijk. Als u bijvoorbeeld bepaalde medicijnen niet neemt, zeg het dan en leg ook uit waarom. Overdrijf of bagatelliseer uw klacht niet; onjuiste informatie kan leiden tot onjuiste behandeling.
4.
Wees redelijk in uw vragen. Bespreek open wat u van de arts verwacht, maar ga niets eisen. Een slechte verstandhouding is voor beide partijen onprettig en komt de zorg niet ten goede. Probeer u in te leven in de rol van arts, dat verwacht u omgekeerd ook.
5.
Weet welke medicijnen u slikt (ook die niet zijn voorgeschreven), welke ziekten of behandelingen u in het verleden heeft gehad, of nog hebt, voor welke stoffen u allergisch bent.
6.
Vermeld bijzonderheden desnoods ongevraagd: dat u zwanger wilt worden, dat een middel eerder bijwerkingen heeft gegeven, dat er bepaalde (erfelijke) ziekten in de familie voorkomen, dat u recentelijk in de tropen bent geweest et cetera. Bedenk voorafgaand aan een consult welke informatie belangrijk kan zijn voor een arts.
7.
Neem iemand mee. Twee horen meer dan één en de ander kan bijvoorbeeld aantekeningen maken, zodat u zich kunt concentreren op het gesprek.
8.
Spaar geen vragen op. Als u meerdere vragen heeft, geef dit dan bij het begin van het consult aan, de arts kan er dan rekening mee houden. Plan zo nodig een dubbel gesprek in overleg met de assistente.
9.
Controleer aan het eind van het consult of u de arts goed begrepen heeft. Geef in uw eigen woorden aan wat u denkt dat er aan de hand is en wat gaat gebeuren. Als dit niet klopt dan kan de arts daar direct op in gaan.
10.
Ga uit van de volgende regel: de arts schiet tekort als ik de uitleg niet snap, maar ik ben zelf verantwoordelijk om te zeggen dat ik het niet kan volgen.

TEKENBEET?

Verwijder teken zo snel mogelijk. Voor het veilig verwijderen van teken, gebruik een tekentang:
– Pak met de tekentang dicht bij de huid de kop van de teek vast, niet het tekenlichaam.
– Verwijder de teek met een licht draaiende beweging.
– Knijp niet in de teek bij het verwijderen. De kans op knijpen in de teek is groot bij het gebruik van vingers of duim en bij het gebruik van een pincet met brede uiteinden waardoor het niet mogelijk is dicht bij de huid te komen en de kop van de teek vast te pakken.
– Gebruik geen verdovende middelen als alcohol en chloroform.
– Gebruik geen desinfectantia voordat de teek is verwijderd.
– Gebruik geen tekenverwijderaar als petroleumgel.
– Bewerk de teek niet met een brandende sigaret of lucifer.

Wetenschappelijk onderzoek:
Momenteel wordt er veel onderzoek gedaan naar het nut van het geven van antibiotica na een opgelopen tekenbeet.
Het is namelijk nog onduidelijk of de voordelen van een behandeling met antibiotica echt opwegen tegen de nadelen. Om deze reden is het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), met medewerking van de afdelingen huisartsgeneeskunde van de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen, onlangs gestart met een onderzoek.
Onderdeel hiervan is een studie onder 2500 patiënten met een tekenbeet, waarin de effectiviteit van de genoemde preventieve antibiotische behandeling bepaald wordt. De werving geschiedt via de website  www.tekenradar.nl/ , waarop patiënten zich  kunnen aanmelden binnen drie dagen na het verwijderen van de teek.

Conclusie ten aanzien van de behandeling na een tekenbeet:
Hoewel de richtlijn lymeziekte nog niet door is geautoriseerd, heeft een belangrijke wijziging voor het beleid in de huisartsenpraktijk zich inmiddels afgetekend. Na een tekenbeet kan de huisarts in overleg met de patiënt kiezen voor watchful waiting of preventief een eenmalige dosis antibiotica voorschrijven.  Het lopende Nederlandse onderzoek zal moeten uitwijzen of antibiotische profylaxe ook werkelijk zo effectief is als op basis van buitenlands onderzoek wordt verondersteld. Wij adviseren u om altijd even contact met ons op te nemen als u een tekenbeet heeft opgelopen.

INFECTIEBAROMETER:

Vaak wordt ons gevraagd of er een bepaalde infectieziekte heerst in de regio. Via de volgende site kunt u zelf te weten komen welke infecties er op het moment heersen. Zie hiervoor:
www.laboratorium.rdgg.nl/