Medische informatie

TEKENBEET?

Verwijder teken zo snel mogelijk. Voor het veilig verwijderen van teken, gebruik een tekentang:
– Pak met de tekentang dicht bij de huid de kop van de teek vast, niet het tekenlichaam.
– Verwijder de teek met een licht draaiende beweging.
– Knijp niet in de teek bij het verwijderen. De kans op knijpen in de teek is groot bij het gebruik van vingers of duim en bij het gebruik van een pincet met brede uiteinden waardoor het niet mogelijk is dicht bij de huid te komen en de kop van de teek vast te pakken.
– Gebruik geen verdovende middelen als alcohol en chloroform.
– Gebruik geen desinfectantia voordat de teek is verwijderd.
– Gebruik geen tekenverwijderaar als petroleumgel.
– Bewerk de teek niet met een brandende sigaret of lucifer.

Wetenschappelijk onderzoek:
Momenteel wordt er veel onderzoek gedaan naar het nut van het geven van antibiotica na een opgelopen tekenbeet.
Het is namelijk nog onduidelijk of de voordelen van een behandeling met antibiotica echt opwegen tegen de nadelen. Om deze reden is het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), met medewerking van de afdelingen huisartsgeneeskunde van de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen, onlangs gestart met een onderzoek.
Onderdeel hiervan is een studie onder 2500 patiënten met een tekenbeet, waarin de effectiviteit van de genoemde preventieve antibiotische behandeling bepaald wordt. De werving geschiedt via de website  www.tekenradar.nl/ , waarop patiënten zich  kunnen aanmelden binnen drie dagen na het verwijderen van de teek.

Conclusie ten aanzien van de behandeling na een tekenbeet:
Hoewel de richtlijn lymeziekte nog niet door is geautoriseerd, heeft een belangrijke wijziging voor het beleid in de huisartsenpraktijk zich inmiddels afgetekend. Na een tekenbeet kan de huisarts in overleg met de patiënt kiezen voor watchful waiting of preventief een eenmalige dosis antibiotica voorschrijven.  Het lopende Nederlandse onderzoek zal moeten uitwijzen of antibiotische profylaxe ook werkelijk zo effectief is als op basis van buitenlands onderzoek wordt verondersteld. Wij adviseren u om altijd even contact met ons op te nemen als u een tekenbeet heeft opgelopen.

INFECTIEBAROMETER:

Vaak wordt ons gevraagd of er een bepaalde infectieziekte heerst in de regio. Via de volgende site kunt u zelf te weten komen welke infecties er op het moment heersen. Zie hiervoor:
www.laboratorium.rdgg.nl/