Praktijk gesloten

In verband met vakantie is de praktijk gesloten van maandag 16 juli tot en met vrijdag 3 augustus 2018.

Voor  klachten die niet kunnen wachten kunt u, afhankelijk van de beginletter van uw achternaam,

contact opnemen met de volgende huisartsenpraktijken:

A t/m H:  Huisartsenmaatschap Lelystraat 015-2123646

I t/m P: Praktijk Van Der Burgh 015-2125882

Q t/m Z: Praktijk Van Puffelen 015-2121214

Voor spoedgevallen buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost Delft: 015-2511930.

Voor herhaalrecepten kunt u direct contact opnemen met uw apotheek.

Algemene informatie over sluitingstijden door het jaar heen:

Een aantal weken per jaar zijn wij gesloten i.v.m. vakantie. Wij hebben ervoor gekozen gezamenlijk met vakantie te gaan. Onze assistentes hebben immers ook recht op vakantiedagen en zonder hen kunnen we niet open zijn. De artsen zelf hebben beiden een part-time werkverband en kunnen dit werkverband niet ineens omzetten in een full- time werkweek. Wij vragen hiervoor uw begrip.

In de weken dat we gesloten zijn vermelden wij op onze site  welke waarnemers u kunt bellen, mocht u dan medische hulp nodig hebben. Ook hoort u dat op het bandje wanneer u ons in die weken belt. Het gaat steeds om een vast aantal huisartsen die bij ons vlak in de buurt praktijk houden.

Wij proberen wel het aantal andere dagen dat de praktijk gesloten is te beperken. Zo hebben wij onze nachtdiensten en verplichte nascholingen zoveel mogelijk gepland op onze eigen vrije dagen zodat u er als patiënt zo weinig  mogelijk hinder van zult ondervinden.

 

Woensdagmiddag

Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten.
Indien u een acute medische vraag heeft die niet kan wachten tot donderdagochtend 08.00 uur, dan kunt u contact opnemen onze waarnemend huisarts. Via het antwoordapparaat hoort u wie waarneemt.

Na 17.00 uur op werkdagen

Na 17.00 uur en in het weekend belt u voor dringende gevallen de huisartsenpost, tel. 251 19 30
www.huisartsenpostdelft.nl

Nascholing/ Nachtdienst

Het kan zijn dat uw huisarts enkele dagen afwezig is in verband met het volgen van onderwijs. (Elke individuele huisarts hoort jaarlijks 40 uur aan nascholing te besteden i.v.m. de artsen-registratie). U hoort op ons antwoordapparaat wie voor ons waarneemt.

Uw huisarts heeft ongeveer 8 maal per jaar nachtdienst op de huisartsenpost. In dat geval is de praktijk de volgende werkdag gesloten. U hoort op ons antwoordapparaat wie er voor ons waarneemt.

Nachtdiensten en nascholingen vangen wij, waar mogelijk, voor elkaar op zodat de continuïteit van de praktijk zoveel mogelijk gewaarborgd is.