Feedback en sociale media

Feedback:

“Bent u tevreden over ons, zeg het anderen. Bent u niet tevreden over ons, vertel het aan ons”

Wij, huisartsen en assistentes, doen onze uiterste best om u als onze patiënt, de zorg te geven die nodig is.

Wij zien betrokkenheid, persoonlijk contact maar vooral ook onderling vertrouwen tussen u en ons,  als belangrijke peilers in ons werk.

Wij realiseren ons ook dat wij niet altijd alles goed doen of op de juiste wijze handelen. Wij vernemen het graag van u als er naar uw idee iets niet goed is verlopen.

In een persoonlijk gesprek hierover met u kunnen we samen bespreken hoe het beter had gekund en hoe wij daar in de toekomst beter op kunnen letten. Maakt u in dat geval graag een afspraak op het spreekuur.

 

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

 

Sociale media:

Het is ook mogelijk uw (anonieme) mening te geven via openbare websites.

“Zorgkaart” is daar één van. Onze voorkeur gaat hier niet naar uit. Wij leggen hieronder uit waarom:

Wij hechten veel waarde aan de opgebouwde vertrouwensband tussen u en ons. Als u ons feedback wilt geven dan vinden wij het erg belangrijk dat we elkaar daar persoonlijk over kunnen spreken.

In dat gesprek willen we allereerst ruimte geven aan uw ervaringen. Daarnaast geven wij onze visie op de situatie. Samen met u kunnen we bespreken of er ook weer ruimte is voor een herstel van vertrouwen.

Daarnaast is uw feedback naar ons idee bedoeld om, waar nodig, verbeteringen aan te kunnen brengen in onze praktijkvoering.

Bij anonieme meldingen weten wij niet exact om wie het gaat of om welk voorval het ging.

Er is geen persoonlijk contact en daarom kunnen wij niet nagaan of de vertrouwensband te herstellen is. Het is in verband met ons beroepsgeheim niet mogelijk om openlijk op de site te reageren.

Heeft u dus feedback voor ons, maak dat dan graag kenbaar aan ons in een persoonlijk gesprek! U kunt ons ook altijd mailen. Het adres is: huisartsenbongenklokke@gmail.com

 

 

Hartelijk dank hiervoor.

Uw huisartsen en assistentes