Actueel

Telefoonnummer praktijk: 015-2120888 SPOED kies 1

Fax: 015-2145714

Email: huisartsenpraktijkbongenklokke@zorgmail.nl

Let op: deze mail is alleen bedoeld voor administratieve vragen en niet voor medische vragen. Deze mail wordt niet dagelijks gelezen. Heeft u medische vragen neemt u dan altijd telefonisch contact op! Ook voor zorgverleners; indien u wilt overleggen over onze patiënt, neem dan altijd telefonisch contact met ons op. Hartelijk dank voor uw medewerking.

U kunt ons alleen mailen als wij ú een mail hebben gestuurd die met een verificatiecode op uw mobiele telefoon tot stand komt. Geeft u onze assistente graag door dat u iets wilt mailen en vergeet dan niet uw mobiele telefoonnummer door te geven.

Vergoedingen medische zorg:

Regelmatig krijgen wij vragen over vergoedingen door de zorgverzekering van medicijnen, verrichtingen in het ziekenhuis en wat dies meer zij. Door de grote variatie aan polissen en de snelle veranderingen in de polisvoorwaarden is het voor ons niet altijd mogelijk volledig op de hoogte te zijn van de vergoedingen van uw polis. Wij proberen erop te letten, maar wij vragen u ook om daarin zelf verantwoordelijkheid te nemen. Als u twijfelt, kunt u het beste zelf de zorgverzekering bellen om nadere uitleg hierover. Dit voorkomt verrassingen achteraf.

Rijveiligheid en medicatie:

Heeft u vragen over uw medicatie met betrekking tot rijveiligheid dan kunt u dat controleren met behulp van de volgende site:  www.rijveiligmetmedicijnen.nl/

Website volksgezondheid:

Volksgezondheidenzorg.nl

Deze website combineert de informatie van de websites van Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens. Het project is nog niet klaar, nog niet alle content is verhuisd, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend.

Per aandoening is bijvoorbeeld alle info te vinden in een verhaal met cijfers, een landkaart, een kostenstaatje en een pakket preventiemaatregelen.

Ook een tabblad met ‘trends’ is heel informatief, zeker omdat er een toelichting bij staat. Bij borstkanker is bijvoorbeeld te zien dat de toename deels komt door de invoer van het bevolkingsonderzoek, en deels door de veranderende demografie.

 Rijbewijs of paspoortnummer:

Wij zullen u de komende tijd vaker vragen om het nummer van uw rijbewijs of paspoort. Dit hebben wij nodig om u volgens de laatste richtlijnen in te schrijven in de praktijk. Als u een kopie van uw paspoort of rijbewijs heeft, dan is het handig die aan de assistente te geven, dan hoeven wij het niet aan u te vragen als u op het consult komt. Dank voor uw medewerking!

 LSP aanmelding:

Om als zorgverlener goed op de hoogte te zijn van uw gezondheidstoestand, wordt hard gewerkt aan een gezamenlijk electronisch medisch dossier.

Allereerst wordt u gevraagd of u toestemming wilt geven voor deze electronische gegevensuitwisseling.
Omdat er meerdere zorgverleners zijn die u om deze toestemming gaan vragen is er een speciale site voor in ontwikkeling:
www.ikgeeftoestemming.nl/

U kunt daarop zelf de zorgverleners selecteren aan wie u toestemming wilt geven voor gegevensuitwisseling. Onze praktijk heeft zich ook aangemeld.
Als u niet via internet uw toestemming wilt geven, dan kunt u ons ook persoonlijk op de hoogte brengen van uw wens. Wij verwerken dit dan in uw dossier. Doet u dit bij voorkeur schriftelijk, aangezien de telefoon mogelijk teveel wordt belast met administratieve informatie, wanneer u allen in grote getale gaat bellen.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de volgende site:
www.vzvz.nl/

 

 

 Eerst zelf zoeken?

136585_bannerthuisarts1