Actueel

TELEFOONNUMMER PRAKTIJK: 015-2120888

FAX: 015-2145714

Email:huisartsenbongenklokke@gmail.com

Let op: deze mail is alleen bedoeld voor administratieve vragen en niet voor medische vragen. De mail is daarvoor onvoldoende beveiligd. Bovendien wordt de mail niet dagelijks gelezen.

Heeft u medische vragen neemt u dan altijd telefonisch contact op! Hartelijk dank voor uw medewerking.

VERGOEDINGEN VOOR MEDISCHE ZORG:

Regelmatig krijgen wij vragen over vergoedingen door de zorgverzekering van medicijnen, verrichtingen in het ziekenhuis en wat dies meer zij. Door de grote variatie aan polissen en de snelle veranderingen in de polisvoorwaarden is het voor ons niet altijd mogelijk volledig op de hoogte te zijn van de vergoedingen van uw polis. Wij proberen erop te letten, maar wij vragen u ook om daarin zelf verantwoordelijkheid te nemen. Als u twijfelt, kunt u het beste zelf de zorgverzekering bellen om nadere uitleg hierover. Dit voorkomt verrassingen achteraf.

RIJVEILIGHEID EN MEDICATIE:

Heeft u vragen over uw medicatie met betrekking tot rijveiligheid dan kunt u dat controleren met behulp van de volgende site:  www.rijveiligmetmedicijnen.nl/

NIEUWE WEBSITE OVER VOLKSGEZONDHEID:

Volksgezondheidenzorg.nl

Deze website combineert de informatie van de websites van Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens. Het project is nog niet klaar, nog niet alle content is verhuisd, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend.

Per aandoening is bijvoorbeeld alle info te vinden in een verhaal met cijfers, een landkaart, een kostenstaatje en een pakket preventiemaatregelen.

Ook een tabblad met ‘trends’ is heel informatief, zeker omdat er een toelichting bij staat. Bij borstkanker is bijvoorbeeld te zien dat de toename deels komt door de invoer van het bevolkingsonderzoek, en deels door de veranderende demografie.

WORDT DEZE BEHANDELING VERGOED?

Huisartsen worden steeds vaker geconfronteerd met patiënten die vragen of bepaalde zorg wel of niet vergoed wordt. Logisch, gezien de steeds veranderende regels en de vele verzekeringsproducten. Maar ook lastig, want een huisarts heeft helemaal geen inzicht in de manier waarop patiënten verzekerd zijn. Bovendien wil de huisarts zijn tijd vooral besteden aan het leveren van goede zorg.

Om u daarbij te ondersteunen kunt u gaan naar:  www.watzegtmijnpolis.nl/

Hier wordt in duidelijke taal uitgelegd hoe u kunt uitzoeken of de zorg die u krijgt wel of niet vergoed wordt.

 WERKZAAMHEDEN PHOENIXSTRAAT:

Er wordt hard gewerkt in de Phoenixstraat. In de toekomst zal het er prachtig uit gaan zien. Maar vooralsnog is het lang nog niet zover. Wij realiseren dat dit de werkzaamheden ongemak opleveren voor u als bezoeker van ons pand en vragen daarvoor uw begrip.

RIJBEWIJS- of PASPOORTNUMMER:

Wij zullen u de komende tijd vaker vragen om het nummer van uw rijbewijs of paspoort. Dit hebben wij nodig om u volgens de laatste richtlijnen in te schrijven in de praktijk. Als u een kopie van uw paspoort of rijbewijs heeft, dan is het handig die aan de assistente te geven, dan hoeven wij het niet aan u te vragen als u op het consult komt. Dank voor uw medewerking!

PRAKTIJKONDERSTEUNER GEESTELIJKE GEZONDHEID:

Wij zijn heel blij met de komst van onze praktijkondersteuner, Harold Sloots. Zie hiervoor ook de pagina  “over ons”. Elke maandag doet hij bij ons spreekuur.

TEKENBEET?

Verwijder teken zo snel mogelijk. Voor het veilig verwijderen van teken, gebruik een tekentang:
– Pak met de tekentang dicht bij de huid de kop van de teek vast, niet het tekenlichaam.
– Verwijder de teek met een licht draaiende beweging.
– Knijp niet in de teek bij het verwijderen. De kans op knijpen in de teek is groot bij het gebruik van vingers of duim en bij het gebruik van een pincet met brede uiteinden waardoor het niet mogelijk is dicht bij de huid te komen en de kop van de teek vast te pakken.
– Gebruik geen verdovende middelen als alcohol en chloroform.
– Gebruik geen desinfectantia voordat de teek is verwijderd.
– Gebruik geen tekenverwijderaar als petroleumgel.
– Bewerk de teek niet met een brandende sigaret of lucifer.

Wetenschappelijk onderzoek:
Momenteel wordt er veel onderzoek gedaan naar het nut van het geven van antibiotica na een opgelopen tekenbeet.
Het is namelijk nog onduidelijk of de voordelen van een behandeling met antibiotica echt opwegen tegen de nadelen. Om deze reden is het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), met medewerking van de afdelingen huisartsgeneeskunde van de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen, onlangs gestart met een onderzoek.
Onderdeel hiervan is een studie onder 2500 patiënten met een tekenbeet, waarin de effectiviteit van de genoemde preventieve antibiotische behandeling bepaald wordt. De werving geschiedt via de website  www.tekenradar.nl/ , waarop patiënten zich  kunnen aanmelden binnen drie dagen na het verwijderen van de teek.

Conclusie ten aanzien van de behandeling na een tekenbeet:
Hoewel de richtlijn lymeziekte nog niet door is geautoriseerd, heeft een belangrijke wijziging voor het beleid in de huisartsenpraktijk zich inmiddels afgetekend. Na een tekenbeet kan de huisarts in overleg met de patiënt kiezen voor watchful waiting of preventief een eenmalige dosis antibiotica voorschrijven.  Het lopende Nederlandse onderzoek zal moeten uitwijzen of antibiotische profylaxe ook werkelijk zo effectief is als op basis van buitenlands onderzoek wordt verondersteld. Wij adviseren u om altijd even contact met ons op te nemen als u een tekenbeet heeft opgelopen.

LSP OPT-IN regeling:

Om als zorgverlener goed op de hoogte te zijn van uw gezondheidstoestand, wordt hard gewerkt aan een gezamenlijk electronisch medisch dossier.

Het is nog lang niet zo ver. Allereerst wordt u gevraagd of u toestemming wilt geven voor deze electronische gegevensuitwisseling.
Omdat er meerdere zorgverleners zijn die u om deze toestemming gaan vragen is er een speciale site voor in ontwikkeling:
www.ikgeeftoestemming.nl/

U kunt daarop zelf de zorgverleners selecteren aan wie u toestemming wilt geven voor gegevensuitwisseling. Onze praktijk heeft zich ook aangemeld.
Als u niet via internet uw toestemming wilt geven, dan kunt u ons ook persoonlijk op de hoogte brengen van uw wens. Wij verwerken dit dan in uw dossier. Doet u dit bij voorkeur schriftelijk, aangezien de telefoon mogelijk teveel wordt belast met administratieve informatie, wanneer u allen in grote getale gaat bellen.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de volgende site:
www.vzvz.nl/

INFECTIEBAROMETER:

Vaak wordt ons gevraagd of er een bepaalde infectieziekte heerst in de regio. Via de volgende site kunt u zelf te weten komen welke infecties er op het moment heersen. Zie hiervoor:
www.laboratorium.rdgg.nl/

TIEN TIPS VOOR ONZE PATIËNTEN VOOR HET SPREEKUURBEZOEK

(gebaseerd op praktijkervaringen en overleg met artsen en patiënten.)

1.
Weet wat u wilt vragen en wat u verwacht; schrijf dat van tevoren op. Als u alleen benoemt wat de klacht is, dan weet de arts niet wat uw verwachting is.
2.
Bedenk altijd van tevoren: waarom kom ik nu, met deze klacht naar de dokter. Doe dat ook bij controleafspraken: komt u alleen omdat het moet, of heeft u zelf ook nog vragen?
3.
Wees altijd eerlijk. Als u bijvoorbeeld bepaalde medicijnen niet neemt, zeg het dan en leg ook uit waarom. Overdrijf of bagatelliseer uw klacht niet; onjuiste informatie kan leiden tot onjuiste behandeling.
4.
Wees redelijk in uw vragen. Bespreek open wat u van de arts verwacht, maar ga niets eisen. Een slechte verstandhouding is voor beide partijen onprettig en komt de zorg niet ten goede. Probeer u in te leven in de rol van arts, dat verwacht u omgekeerd ook.
5.
Weet welke medicijnen u slikt (ook die niet zijn voorgeschreven), welke ziekten of behandelingen u in het verleden heeft gehad, of nog hebt, voor welke stoffen u allergisch bent.
6.
Vermeld bijzonderheden desnoods ongevraagd: dat u zwanger wilt worden, dat een middel eerder bijwerkingen heeft gegeven, dat er bepaalde (erfelijke) ziekten in de familie voorkomen, dat u recentelijk in de tropen bent geweest et cetera. Bedenk voorafgaand aan een consult welke informatie belangrijk kan zijn voor een arts.
7.
Neem iemand mee. Twee horen meer dan één en de ander kan bijvoorbeeld aantekeningen maken, zodat u zich kunt concentreren op het gesprek.
8.
Spaar geen vragen op. Als u meerdere vragen heeft, geef dit dan bij het begin van het consult aan, de arts kan er dan rekening mee houden. Plan zo nodig een dubbel gesprek in overleg met de assistente.
9.
Controleer aan het eind van het consult of u de arts goed begrepen heeft. Geef in uw eigen woorden aan wat u denkt dat er aan de hand is en wat gaat gebeuren. Als dit niet klopt dan kan de arts daar direct op in gaan.
10.
Ga uit van de volgende regel: de arts schiet tekort als ik de uitleg niet snap, maar ik ben zelf verantwoordelijk om te zeggen dat ik het niet kan volgen.

HERHAALRECEPTUUR: bij chronische medicatie

Graag via ons telefoonnummer: keuze 2. U kunt hierop 24 uur per dag uw recept inspreken. Ingesproken voor 11 uur betekent dit voor u dat u de medicijnen dezelfde werkdag, of de eerstvolgende na een vrije dag, kunt ophalen.

OF

Via de herhaalreceptenmogelijkheid van uw apotheek. De Delftse apotheken bieden de mogelijkheid om automatisch recepten te herhalen. Deze herhalingen worden altijd dezelfde dag gezien door uw huisarts. (zie hiervoor ook op onze website onder herhaalrecepten).
Welke gegevens hebben wij nodig?
• Uw naam
• Uw geboortedatum
• De naam van het medicijn
• Uw apotheek en als dat nodig is een verzoek om het te laten bezorgen.
• Uw telefoonnummer

Hartelijk dank voor uw medewerking!